Hoe kreeg Judge Sullivan de Epskamp-zaak?

Judge Richard J. Sullivan, een verknipte, vooringenomen rechter

Judge Richard J. Sullivan, een verknipte, vooringenomen rechter

De brief van Nico had ik al in het Engels. Judge shopping? Waar ging dat in hemelsnaam over? Is Amerika dan zo ziek dat aanklagers met rechters onder één hoedje spelen om zaken rond te krijgen, dacht ik na het lezen? Hou de brief nog even onder de deksel, vroeg Nico mij. Vertaal de brief even, vroeg ik. De vertaling kwam vandaag. Inclusief een dringend verzoek van Nico.

Plaats de brief maar meteen. Ik ben het beu. Heb niks te verwachten van die klanten. Op 14 maart is het zeven maanden geleden dat de Duitse kwestie is aangesneden. De aanval is de beste verdediging. Het zal toch wel ontkend worden. Dan is het een vuurtje dat misschien wel effectief kan zijn.

Vertaling vanuit het Engels van de brief van 19 februari j.l. aan de advocaten | door Nico Epskamp

HOE KREEG JUDGE SULLIVAN MIJN ZAAK ? DOOR GERICHT WINKELEN? OF WILLEKEURIGE TOEWIJZING?

Het ‘voordeel’ van uitstel op uitstel is dat er nieuwe gezichtspunten in beeld komen.
In een artikel van Benjamin Weiser en Joseph Goldstein (NY Times, 23 december 2013) getiteld ‘HET FEDERALE HOF VERANDERT REGELS OP RECHTER TOEWIJZING’, schrijven zij over ‘Judge Shopping’, het gericht benaderen door de aanklagers van een rechter voor een bepaalde zaak.

Een specifieke zaak wordt toegewezen aan een bepaalde rechter omdat de aanklagers daar een specifieke bedoeling mee hebben. Hij was eerder betrokken bij een gelijkwaardige zaak (efficiency!). Of ze kunnen een zekere uitslag verwachten bij beslissingen op bijv. motions om de zaak ongegrond te verklaren. Dit omdat zij de Judge kennen van een eerdere periode in zijn carriere en ze niet het risico willen lopen van een ongewenst resultaat. (Dit zijn mijn woorden).

Mijn zaak is vanaf het eerste begin in elkaar gezet. ‘Framed’. Een Grand Jury werd overtuigd met bewoordingen als ‘de opbrengst was bedoeld om terroristische activiteiten te financieren’.  Slim met de resultaten van 9/11 in Manhattan voor de ogen van de Grand Jury. Deze onzin is daarna niet meer gebezigd. Maar de vervolging kon WEL gestart worden vanaf dit punt!

En ‘Amerikaans gerelateerd’: alweer de grootst mogelijke kul. Amerikaans gereistreerd vliegtuig met geopende deuren op grondgebied van ander land. Zie de Tokyo Convention. Met bestemming Europa nog wel! Hoe duidelijker kun je het woord Wereldpolitie spellen.

Wat zegt het artikel in de NY Times? ‘Chef Rechter Loretta Preska kondigde aan nieuwe regels in te voeren om de toewijzing van zaken meer willekeurig en transparant te laten zijn, en een middel voor betrokkenen te bieden om bezwaar te maken tegen toewijzingen…”

” De nieuwe regels eisen van elke betrokkene die een zaak als ‘gerelateerd’ aan een andere zaak wil kenmerken, dat er een verklaring wordt ingediend voor een rechter waarin duidelijk en beknopt de grondslag voor het bezwaar wordt neergelegd. Elke andere betrokkene kan bezwaar maken tegen de claim. Een nieuwe commissie, bestaande uit drie rechters waaronder de Chef-Rechter zal de claim beoordelen in de Southern District (Manhattan).’

‘Als de toewijzings commissie het niet eens is met de beslissing van de rechter om een zaak te accepteren, dan zal de zaak op willekeurige wijze worden toegewezen aan een nieuwe rechter, zo zeggen de regels.” ” We willen de willekeurige toewijzing van zaken heel duidelijk maken”, zei Chef Rechter Preska.

“.. Ze erkende dat een reden waarom willekeurige toewijzing zo belangrijk is te proberen Judge shopping/gericht winkelen proberen te voorkomen”. (Dus het gebeurt. En va(a)ker. NE). ” Rechters worden verondersteld onpartijdig te zijn, maar we weten allemaal dat rechters verschillende inzichten hebben in kwesties en vaak een reputatie hebben in beslissingen op bepaalde kwesties”. zie verder het artikel in de NY Times.

U begrijpt dat ik er bijna van overtuigd ben dat in mijn zaak sprake is van ‘Gericht Winkelen”. Bestaat er zoiets als een ‘openbare aankondiging’? Hoe de zaak werd toegewezen? Een andere rechter zou best een heel andere kijk kunnen hebben op wat ‘ jurisdictie’ betekent/inhoudt in deze zaak. En wat ‘Amerikaans grondgebied’ betekent.

Er kan onder deze regels onmiddellijk beroep worden aangetekend op motions , naar ik begrijp. Judge Sullivan is heel erg vooringenomen. Hij geeft weinig ruimte en zal doen wat ie kan om een jury te beinvloeden.

Nico Epskamp

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *